Categories
Uncategorized

ርሑስ ባሕቲ መስከረም፡ ንመዘከርታ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ

ርሑስ ባሕቲ መስከረም፡ ንመዘከርታ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ A tribute to the father of Eritrean revolution: Hamed Idris Awate) ኤርትራዊ ደምበ፡ ኤርትራዊ ኣተሓሳስባ፡ ኤርትራዊ ርእዮተ-ሓሳብ (ideal) ይኮስኮስ፡ ይዓምር፡ ይዓምብብ። ብደረጃ መራቶን ንሕሰብ፡ ትረኣየና ዘላ ድምቕቲ ኮኾብ መቸም ካብ ኩልና ኣይትኽወልን እያ። ዕላማ ገድልና ፍትሕን ማዕርነትን ግስጋሰን ዝዓሰላ ኤርትራ ንምህናጽ እዩ። ይኹን እምበር ናብታ ትረኣየና ዘላ ድምቕቲ […]

Categories
Uncategorized

Happy September 1st!!

September 1st… 1. A date that shaped up and eventually sealed Eritrean identity. [Thank God, we don’t need to shop for identities. We are proud Eritreans, we stand united]. 2. A date that commenced the arduous journey for independence, which took 30 years and cost us tens of thousands of our precious sons and daughters, […]

Categories
Uncategorized

እወታዊ መንፈስ ኣማዕብል

ዝዛረብ ወገን ኣሎ፡ ኮፍ ኢሉ ዝፈላሰፍ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ምስ ኣኻውሕን ምድረበዳታትን ዝራጸም፡ ሃብቲ ብስራሕ ጥራይ ከም ዝኽዕበት ዝፈልጥን እዚ ኣምር እዚ ድማ ምስ ደሙ ዝተሓዋወሰን ህዝቢ ትርኢ። ሽዑ “መን እየ ኣነ” ኢልካ ንነብስኻ ክትሓትት ትግደድ። ስለ’ዚ ኸኣ፡ እንተክኢለ መተባብዒ ዝኸውን ነቐፈታዊ ምዕዶ እልግስ፡ እንተዘይክኢለ ግን ብዙሕ ክሳለጥ ዝግበኦ ውልቃዊ ጉዳያት ኣለኒ ‘ሞ ናብኡ […]

Categories
Uncategorized

ተራ ህዝባዊ ርክባት

ነቲ ክብርቲ ሚኒስተር ፍትሒ፡ ፎዝያ ሃሽም፡ ኣብ ተክሳስ ዘካየደቶ ታሪኻዊ ኣኼባ ዝምልከት ዝተፈላለየ ቑርጽራጽ ክሊፓት ክበጽሓኒ ጸኒሑ። እቶም ብስነ-ስርዓት ሕቶታትክም ዘቕረብክም ዜጋታት ክመጉሰኩም ግቡእ እዩ። እቶም ንሚኒስተር ፎዝያ ክትድህሉን ክተናሽዉን ክተዋርዱን ተዓጢቕክም ነድርን ዘለፋን ዝበዝሖ ኣቀራርባ ክትጥቀሙ ዝሓሰብክም ሰባት፡ ዕላማኹም እቲ ኣኼባ ከም ዝህወኽን ካብ ቁጽጽር ከም ዝወጽእን ንምግባር ዝነበረ ይመስል። ከም ዝሰማዕክዎ ግን ኣዝዮም […]

Categories
Uncategorized

መለስ ካብ መቓብር

ኣብ 1990፡ መለስ ዜናዊ ምስ ሓደ ፖል ሀንዝ ዝተባህለ ኣሚሪካዊ ጸሓፍን ሰላይን ቃለ- ምሕትት ገይሩ ነይሩ። ፖል ሀንዝ ሓደ ካብቶም ኣንጻር ናጽነት ኤርትራ ናይ ሓይለበኦም ዝተቃለሱ ክኸውን ከሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዝጸሓፈን ንገዛእቲ ኢትዮጵያ ኣመላኪዑ ኣብ ቅድሚ ዓለም ዘቕረበ ሰብ እዩ። ኣብቲ ነዊሕ ቃለ-ምሕትት፡ መለስ ከም ልሙድ ብዛዕባ ውድቡን ቅኑዕነት መስመሩን ብዙሕ እዩ ዝዛረብ። ንሱ […]

Categories
Uncategorized

ሰብ ናብ ሰቡ፡ ዝብኢ ናብ ገረቡ?

ብዙሕ ከይተዛረብኩ፡ ነዛ ትስዕብ ነዋሕ ጽሕፍቲ ከተንብቡ እጋብዘኩም። ቅድሚ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ምፍርራሙን ቅድሚ እቲ ወያነ ረዖኣኦም ከይጠቕለሉ ብእግረይ-ኣውጽእኒ ናብ መቐለ ሃጽ ዝበሉሉ፡ ገና ጎባልል ኮይኖም ናይ ምቕጻል ሕልምታቶም ህያው ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እያ ተጻሒፋ። ኣብቲ ግዜ’ቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ግን ተዛመድቲ ዝኾኑ ኣርእስታት ዝነበረኒ ኣራኣእያ እውን ትገልጽ እያ። ነቶም ከምዚ ቅጽበታዊ ሪት-ለስ ዝገበርኩ ገሮም ዝገልጹ […]

Categories
Uncategorized

ጦብላሕታይ ብዛዕባ ሰሚናር ሚኒስተር ፍትሒ

ኣብቲ ሎሚ ምሸት ብሚኒስተር ፍትሒ፡ ፎዝያ ሃሽም፡ ኣብ ከተማ ስያትል ዝተኻየደ ኣኼባ ተሳቲፈ ነይረ። ዶንጒየ እየ ኣብቲ ኣኼባ መጺአ፡ ዝበዝሕ መግለጺኣን ዝተንከፈቶም ዛዕባታትን ሓሊፎምኒ። ኣብ ሕቶታት ግን ዝተረፈ ኣርእስቲ ነይሩ ክብል ኣይደፍርን። ክሎም እቶም ተቓወምቲ ዘልዕልዎም ኣርእስታት፡ ማለት ንኩነታት ቅዋምን ግዝኣተ ሕግን ዝምልከት፡ ንምውርራስ ወለዶታት ዝምልከት፡ ኩነታት ዶብን ዝምድናና ምስ ኢትዮጵያን፡ ኤርትራውያን ኣውፈርቲ ንምትብባዕ ዝምልከት፡ […]

Categories
Uncategorized

ሓሶትን ስንቅን እና ሓደሩ ይፈኽሱ

ገለ ገለ እዋን ብዙሕ ምርምር ዘየድልዮ ነገር የጋጥም እዩ። ሓሶት እናሓደረ እዩ ዝፈኩስ። እዚ ኣምር እዚ ኣቦታትና ካብ ጥንቲ ኣረጋጊጾሞስ ምስላ ኣውጺኦምሉ፡ “ሓስትን ስንቅን እናሐደሩ ይፈኽሱ” ተባሂሎም። ገለ ገለ ካብቲ ክሳብ ሕጂ ክንብድበድ ዝጸንሐ ኣብ ሕሶት ዝተመስረተ መናፍሕ፦ ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ምስ ተኣወጀ፡ “ኤርትራ ከደት ተሸጠት፡ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ተዋሂባ፡ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምጽዋዕ ተረኪብዋ…ወዘተ። ናይ ኢትዮ-ኤርትራ […]

Categories
Uncategorized

Shaebia hits back hard

Shaebia hits* back hard, and the General is back!! Colorful Independence celebrations—May 24/2019 Remembrance of our martyrs, recommitting ourselves to achieve the ideals for which they had given their precious life—June 20/2019 3. Followed by festivities, marking Sawa’s Jubilee 4. The annual festivals of Eritreans in Diaspora, culminating in the mega gathering of Eritreans in […]

Categories
Uncategorized

ስለምንታይ ወተሃደራዊ ሰልፊ ተዓላሞ ሳዋ ኣካታዒ ኮይኑ?

ደሓን ብዛዕባ ጀጋኑ ደቂ ሳዋ ብዙሕ ክንብል እንዲና፡ ንሎሚ ግን ክትመላለሰኒ ዝቐነየት ነገር ቶግ ዘየብለልኩም። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ሞራል ሰብ ንምስባር ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብቂዑ እዩ። የለን ክበሃል ጸኒሑ። ትማል ኣብ ሳዋ ብተዓላሞ ዝቐረበ ወተሃደራዊ ሰልፊ ግን ነዚ ጽውያ እዚ 180 ድግሪ ገልቢጥዎ ኣሎ። ኣብዚ እዋን ዝንብድበድ ዘሎ ጫውጫውታ ከኣ ውድቀት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዘይኮነስ፡ […]