ሴፍ፡ ኣብ ከብዲ ናደው

ጥዑምዝጊ ተስፋይ ምድሪ ሳሕል፡ ቀንዲ መግሃር ኲናት ካብ ዝኸውን ኣብ ዓሰርተ ዓመቱ እዩ። እምባታትን ኣጻድፍን፡ ሩባታትን ሰናጭሮን፡ ጐላጉልን ኮጃጅትን፡ ዕርቃኖም…

To Th Unknown Soul

Note: This was my first ever post. I wrote it under duress because of the Lampedusa incident.It was published on…