ሕ/ሰብ ተጋዳላይን ኣመለኻኽትኡን

ማሕሙድ ሳልሕ ናይ ስነ-ቋንቋ ሊቃውንቲ ከም ዝብልዎ፡ ገለ ገለ ሕ/ሰባት ወይ ጉጅለታት ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ካብቶም መበቆላውያን ጉጅለታት ክፍንተቱ ምስ ዝጅምሩ…

Mahmud Saleh September 14 at 2:57 PM ·  ሕጂ ኸኣ እዛ ሃገር ናብ ሱዳን ተሸይጣ ከይብሉና ጥራይ!!?? ፕረሲደንት ኤርትራ ኣብ ሱዳን…

ርሑስ በዓል ቅዱስ የውሃንስ

Mahmud Saleh September 13 at 6:36 PM ·  ርሑስ በዓል ቅዱስ የውሃንስ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ትቕመጡ ኤርትራውያን፡ ንድሕነትኩምን ድሕነት ንብረትኩምን ንጽሊ።…

ናይ ሎሚ ምኽሪ

መንፈስ ዓዋተን መንፈስ እቶም ድሕርኡ ዝሰዓቡን ዝስዕቡ ዘለዉን ደቂ ዓባይ ኤርትራ፡ መኣዛን ሙቐትን ኮይንና ከም ዘሎ መቸም ነቶም ኣብ መቐለ…

ጋሕ ይበል

ምስ ፈጣሪኻ ተሪር ምጽብጻብ ከም ዘለካ ፍለጥ፡ ተዳለወሉ። ከም ንቡር ግን “ብሰላም ዕረፍ” ኢልና ክነፋንወካ (RIP)። እታ “ጋሕ ይበል” ከ…

እዛ ፓርክስ ገለ ኣለዋ

እዛ ፓርክስ ገለ ኣለዋ ትማል ምሸት እዩ፡ ክዛወር ንበይነይ ኣብታ ዝፈልጣ ፓርክ፡ ኣብታ ናይ ክሉሻዓይ ልስሉስ ንፋስ፡ ይድህስስ፡ ይቅስቅስ ኣካለይ…