እዋይ እዛ ኢትዮጵያና ክንደይ ትህብትም!?

እዋይ እዛ ኢትዮጵያና ክንደይ ትህብትም!? “እነሀልካ ደጊም፡ ብመጀምርያ ንኤርትራ ገዚኣ፡ መቸም ኢትዮጵያ “ቀይ ባሕር” ከይሓንፈፈት ኣይብረሃላን እንድዩ። ወላ እዚ ክሉ…

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ኤርትራ

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ኤርትራ ቀዳማይ ክፋል ማሕሙድ ሳልሕ (MAHMUD SALEH) [Was Posted on http://www.erigazette.org/?p=11919%5D ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንመሰል ርእሰ-ውሳነ ህዝቢ…

A Congratulatory Note

MAHMUD SALEH I congratulate Eritreans for passing yet another difficult period of our experience. History has been made because of…

Dawn: Morning has broken

Morning has broken, a joint declaration of peace and friendship between Eritrea and Ethiopia has been signed by the leaders…

ድሕረ-ቅልውላው- 2ይ ክፋል

ስለምንታይ ሎሚ ማሕሙድ ሳልሕ እዚ ዝስዕብ ዓንቀጽ፡ መቐጽልታ ናይቶም ዝሓለፉ ክልተ ኣርእስታት ማለት ቅልውላውን ድሕረ-ቅልውላው 1ይ ኮይኑ፡ ነዚ ኣብ መንጎ…

ቅልውላው

ማሕሙድ ሳልሕ (Mahmud Saleh) ኣደታትና ናብ ሕርሲ ክቐርባ እንከለዋ እታ ባህሪ ባዕላ እያ ትነግረን። እቲ ኣብ ማህጸን ዝርከብ ዕሸል እውን…