ሕ/ሰብ ተጋዳላይን ኣመለኻኽትኡን

ማሕሙድ ሳልሕ ናይ ስነ-ቋንቋ ሊቃውንቲ ከም ዝብልዎ፡ ገለ ገለ ሕ/ሰባት ወይ ጉጅለታት ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ካብቶም መበቆላውያን ጉጅለታት ክፍንተቱ ምስ ዝጅምሩ … More

Mahmud Saleh September 14 at 2:57 PM ·  ሕጂ ኸኣ እዛ ሃገር ናብ ሱዳን ተሸይጣ ከይብሉና ጥራይ!!?? ፕረሲደንት ኤርትራ ኣብ ሱዳን … More

ርሑስ በዓል ቅዱስ የውሃንስ

Mahmud Saleh September 13 at 6:36 PM ·  ርሑስ በዓል ቅዱስ የውሃንስ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ትቕመጡ ኤርትራውያን፡ ንድሕነትኩምን ድሕነት ንብረትኩምን ንጽሊ። … More

ናይ ሎሚ ምኽሪ

መንፈስ ዓዋተን መንፈስ እቶም ድሕርኡ ዝሰዓቡን ዝስዕቡ ዘለዉን ደቂ ዓባይ ኤርትራ፡ መኣዛን ሙቐትን ኮይንና ከም ዘሎ መቸም ነቶም ኣብ መቐለ … More

ጋሕ ይበል

ምስ ፈጣሪኻ ተሪር ምጽብጻብ ከም ዘለካ ፍለጥ፡ ተዳለወሉ። ከም ንቡር ግን “ብሰላም ዕረፍ” ኢልና ክነፋንወካ (RIP)። እታ “ጋሕ ይበል” ከ … More

እዛ ፓርክስ ገለ ኣለዋ

እዛ ፓርክስ ገለ ኣለዋ ትማል ምሸት እዩ፡ ክዛወር ንበይነይ ኣብታ ዝፈልጣ ፓርክ፡ ኣብታ ናይ ክሉሻዓይ ልስሉስ ንፋስ፡ ይድህስስ፡ ይቅስቅስ ኣካለይ … More