ናይ መራሕን ተመራሕን ነገር

ኣብ መንጎ መራሕን ተመራሕን ዘሎ ፍልልይ’ዶ ሓቲትኩም’ዞም ደቀይ? ሕራይ በሉ። ዕህም—-እሕም— ተመራሕቲ ነቲ ዓቐብ ጥራይ እዮም ዝርእዩ። መራሕቲ ግን ኪነው’ቲ…

ዕርፊ ምጽናዕ

ምስ ዝዓበደ ዝይምዕባድ፡ ዕርፊ ምጽናዕ ኣይተስተዋሕድዋ ናይ ጉያ-ጉያ እያ—ጸኒሐ edit እገብራ እኸውን) ኤርትራ ልኡላዊት እያ፡ ልኡላውነታ ድማ ዘየማትእ እዩ። ብመንፋዕትና…

ደርስ ምን ሓላማት

እት ሕልም፡ ማሌ ስሕል ደሬኮ—እት ገበዬ፡ እት ቃም ጬዋ ዎ እመህሚመት በጠርኮ። ሸዐብ ሳብት ኤማኑ እብ ፈራሕ ዎ ለውቀት ሓረቤኒ፡…

The Old Must Give Way To The New

“ሃገራዊ ረብሓ ንውድባዊ ረብሓ ይቕድም” A bedtime story for aging politicians The Old Must Give Way To The New (A…

ብኽብረትኩም- ሓበረታ፡ ሓበረታ—ከበር ሀቡና

ብኽብረትኩም- ሓበረታ፡ ሓበረታ—ከበር ሀቡና ማሕሙድ ሳልሕ (MAHMUD SALEH) —ሃሎው፡ ዓዲ-ሃሎ—መቸም፡ ክሳብ ሕጂ ዝተገብረ ፈተነታት ኣይሰለጠን—” ዝደወልኩምሉ ዓሚል ኣይተረኽበን” ይብል ኤሪ-ተል–ግን…