ብኽብረትኩም- ሓበረታ፡ ሓበረታ—ከበር ሀቡና

ብኽብረትኩም- ሓበረታ፡ ሓበረታ—ከበር ሀቡና ማሕሙድ ሳልሕ (MAHMUD SALEH) —ሃሎው፡ ዓዲ-ሃሎ—መቸም፡ ክሳብ ሕጂ ዝተገብረ ፈተነታት ኣይሰለጠን—” ዝደወልኩምሉ ዓሚል ኣይተረኽበን” ይብል ኤሪ-ተል–ግን…

(Sorry for the belated correction: this comment was made based on messages i had received privately. The video on which…

ኣይትዓድልለይ ሰዓተይ… (A Commentary)

ኣይትዓድልለይ ሰዓተይ… 3ይ ክፋል ዛንታታት ተመኵሮ ገድሊ ቅጺ-2 ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ተኸታቲላ ትወጽእ ዘላ ዛንታ እያ። ከምቲ ኣብ ላዕሊ…