Categories
Uncategorized

ርሑስ መበል 27 በዓል ልደት ፍቕርቲ ሃገረይ

ርሑስ መበል 27 በዓል ልደት ፍቕርቲ ሃገረይ ማሕሙድ ሳልሕ (Mahmud Saleh) ኣብዚ መበል 27 ዓመት ልደትኪ ነብዕለሉ ዕለት፥ ብዙሕ ክብል ምደለኹ ግን ከጽብቦ። “ርሑስ በዓል ልደት ብምባል ከ ዘይጅምሮ። እቶም ድቅኺ ናብ ንቡር ጥንሲ ከይበጽሕ ዝተማወቱ፡ ምስ ምውላድኪ መይቶም። ታተ ኢልኪ ኣብ ዝተበገስክሉ ብርክኺ ቐርሲሞም ከረማስሱኺ ዝሃቀኑ፡ ሎሚ ብርኮም ይጠልሞም ኣሎ። ከጽምወክን ክጽልምተክን ዝተፋለሙ፡ ሎሚ […]

Categories
Uncategorized

ስለምንታይ ደምበ ተቓውሞ ኣብ ጋም-ማን ይነብር ኣሎ? ካልኣይ ክፋል

ስለምንታይ ደምበ ተቓውሞ ኣብ ጋም-ማን ይነብር ኣሎ? ካልኣይ ክፋል ማሕሙድ ሳልሕ (Mahmud Saleh) [እዚ ክፋላት’ዚ ብፍላይ ነቶም ንወያነ ጸግዒ ገሮም ንፖለቲካዊ መስርሕ ኤርትራ ሓላሊኾም ዘለዉ መራሕቲ ተቓውሞ ጥራይ ይምልከት። ጎኒ-ጎኒ እቲ ዝገብርዎ ናይ ተቓውሞ ንጥፈታት፡ ንግዝኣታዊ ሓድነት ኤርትራን ጥምረትን ስኒትን ህዝቢ ኤርትራን ከይተንከፉ ኣብ ኤርትራ ዝሓሸ ፖለቲካዊ ኩነታት ንምፍጣር ዝጽዕሩ ዘለዉ ሃገራውያን ባእታታትን ውድባትን ዝትንክፍ […]

Categories
Uncategorized

ስለምንታይ ደምበ ተቓውሞ ኣብ ጋም-ማን ይነብር ኣሎ? ቀዳማይ ክፋል ማሕሙድ ሳልሕ (Mahmud Saleh) መእተዊ ዕላማ ናይ’ዛ ሓጻር ጽሕፍቲ ንመራሕቲ ደምበ ተቓውሞ ካብቲ ዘለዉ ምቹእ ስፍራ ክወጹን፡ ኣራኣእያኦምን ኣተሓሳስበኦምን ሜላታቶምን ከነጽሩ ንምትብባዕ እዩ። ደምበ ተቓውሞ ጠገለ ዝሰኣነ ጫካ ካብ ዝኸውን ነዊሕ ኮይኑዎ እዩ። እቲ ንህላዌ ኤርትራ ዝጻረርን ዳግም ናብ ባርነት ክመልሰና ዝደሊ ወገን ይኹን እቲ ህዝቢ […]

Categories
Uncategorized

ህግድፍ የሳጉም፥ መምህረይ የጓድም

ህግድፍ የሳጉም፥ መምህረይ የጓድም ማሕሙድ ሳልሕ (MAHMUD SALEH) እዚ ዝስዕብ ጽሑፍ ነቶም ንሓድነት ኤርትራን ልኡላዊ ግዝኣታን ከይተንከፍኩም ምእንቲ ፍትሕን ማዕርነትን ብኽብርን ርእሰ-ተኣማንነትን ብሰላማዊ መገዲ ትቃለሱ ዘለኹም ዜጋታት ዝትንክፍ ኣይኮነን። ግጉይ ኣተሓሳስባን ግብርን ዕለትን ቦታን ስለዘይፈልዩ፡ እብ ዝሃለዉ ይሃልዉ ብትብዓት ምግጣሞምን ንስለ ሓቀኛ ሓበሬታ ደው ምባልን ግን ግቡእ ናይ ኩሉ ዜጋ ክኸውን እለዎ። እቲ ኣብ ደምበ-ተቓውሞ […]

Categories
Uncategorized

Dear Eritrean woman

Dear Eritrean woman As usual, I minded my business until my sons reminded me yesterday was March Eight, International Women’s Day. They are good at remembering anniversaries and birthdays. So, we said “Happy March Eight” to the only female we have in the house. I don’t think she cared. Women are intuitive and more realistic […]

Categories
Uncategorized

Eritrean Opposition and Ethiopia’s Fast-Changing Politics

Eritrean Opposition and Ethiopia’s Fast-Changing Politics By Mahmud Saleh Ethiopia’s political situation is deteriorating by the day. All indications reveal that EPRDF, the ruling party in Ethiopia is in crisis. Intra-party crisis (in fights) and external pressure (mass uprising) have shaken the grip of the EPRDF/TPLF, an organization that once seemed invincible. Grievances of marginalized […]

Categories
Uncategorized

If not, then what is the alternative? 

Mahmud Saleh  I read an article under the title, “Is African union Good for Africa and Ethiopia” penned by Amanuel Biedemariam, dated January 25, 2018, posted on Meskerem.net. The article [1] argued that AU has not been good for Africans. It cited the lack of participation by Africans in setting the agenda of the organization, its direction, and funding. Furthermore, the article devoted a great […]

Categories
EPLF, mieda 1987, "CULTURAL WEEK"

Cultural Week of 1987, EPLF, Arareb.

Categories
Uncategorized

ናብ መስከረም.ነት

ናብ ዝኸበርኩም Meskerem.net ካብ ዜግነታዊ ሓላፍነትን  ጽቡቅ ድሌትን ተበጊሰ ጥራሕ እየ መሊሰ …… ማሕሙድ ሳል Source: http://www.erigazette.org/?p=10747 ዝኸበርኩም መስከረም፡ ንስኹምን መሳትኹም ወብሳይታትን ነቲ ርእይቶታናን ሓሳባትናን ብናጻ ክንገልጽ ትገብርዎ ዝጸናሕኩም መሪሕ ተራ እናመስገንኩ ነቲ ስዒቡ ዝመጽእ ነቀፈታይ ብምስጋና ክጅምሮ። አዝዮም ሓጸርቲ ግን ከኣ ጎጠይትን ጠወቅትን መልእኽትታት ብምትሕልላፍ ዝወዳደረኩም ዘሎ አይመስለንን። አብ ዝተወሰኑን ዝግበኦምን  አጋጣሚታት ክስረሓሎም ከሎ ነንባባይ […]

Categories
Uncategorized

መብጸዓ ግንቦት

ማሕሙድ ሳልሕ ህዝቢ ኤርትራ፡ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት መሪር ኲናትን ከቢድ መስዋእት ብ1991 ነቲ ዕማም ምሕራር መሬቱ ክዛዝም እንከሎ፡ ዕስራን ሰለስተን ዓመታት ድሕሪ ምጭባጥ ናጽነቱ፡ ደቁ ዓዶም መሪርዎም ናብ ሞት ሃጽ ክብሉ፡ ካብ እንስሳ ሓሲሮም መዛረቢ ዓለም ክኾኑ እዮም ዝብል ትጽቢት ኣይነበሮን። ምእንቲ ክብሩ ኣዝዩ ከቢድ መስዋእቲ ክኸፍል ፍቓደኛ ዝነበረን ኣብ ጽምዋን ጸላምን ንሳላሳ ዓመታት […]