Categories
Uncategorized

እወታዊ መንፈስ ኣማዕብል

ዝዛረብ ወገን ኣሎ፡ ኮፍ ኢሉ ዝፈላሰፍ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ምስ ኣኻውሕን ምድረበዳታትን ዝራጸም፡ ሃብቲ ብስራሕ ጥራይ ከም ዝኽዕበት ዝፈልጥን እዚ ኣምር እዚ ድማ ምስ ደሙ ዝተሓዋወሰን ህዝቢ ትርኢ። ሽዑ “መን እየ ኣነ” ኢልካ ንነብስኻ ክትሓትት ትግደድ። ስለ’ዚ ኸኣ፡ እንተክኢለ መተባብዒ ዝኸውን ነቐፈታዊ ምዕዶ እልግስ፡ እንተዘይክኢለ ግን ብዙሕ ክሳለጥ ዝግበኦ ውልቃዊ ጉዳያት ኣለኒ ‘ሞ ናብኡ […]

Categories
Uncategorized

ተራ ህዝባዊ ርክባት

ነቲ ክብርቲ ሚኒስተር ፍትሒ፡ ፎዝያ ሃሽም፡ ኣብ ተክሳስ ዘካየደቶ ታሪኻዊ ኣኼባ ዝምልከት ዝተፈላለየ ቑርጽራጽ ክሊፓት ክበጽሓኒ ጸኒሑ። እቶም ብስነ-ስርዓት ሕቶታትክም ዘቕረብክም ዜጋታት ክመጉሰኩም ግቡእ እዩ። እቶም ንሚኒስተር ፎዝያ ክትድህሉን ክተናሽዉን ክተዋርዱን ተዓጢቕክም ነድርን ዘለፋን ዝበዝሖ ኣቀራርባ ክትጥቀሙ ዝሓሰብክም ሰባት፡ ዕላማኹም እቲ ኣኼባ ከም ዝህወኽን ካብ ቁጽጽር ከም ዝወጽእን ንምግባር ዝነበረ ይመስል። ከም ዝሰማዕክዎ ግን ኣዝዮም […]

Categories
Uncategorized

መለስ ካብ መቓብር

ኣብ 1990፡ መለስ ዜናዊ ምስ ሓደ ፖል ሀንዝ ዝተባህለ ኣሚሪካዊ ጸሓፍን ሰላይን ቃለ- ምሕትት ገይሩ ነይሩ። ፖል ሀንዝ ሓደ ካብቶም ኣንጻር ናጽነት ኤርትራ ናይ ሓይለበኦም ዝተቃለሱ ክኸውን ከሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዝጸሓፈን ንገዛእቲ ኢትዮጵያ ኣመላኪዑ ኣብ ቅድሚ ዓለም ዘቕረበ ሰብ እዩ። ኣብቲ ነዊሕ ቃለ-ምሕትት፡ መለስ ከም ልሙድ ብዛዕባ ውድቡን ቅኑዕነት መስመሩን ብዙሕ እዩ ዝዛረብ። ንሱ […]

Categories
Uncategorized

ሰብ ናብ ሰቡ፡ ዝብኢ ናብ ገረቡ?

ብዙሕ ከይተዛረብኩ፡ ነዛ ትስዕብ ነዋሕ ጽሕፍቲ ከተንብቡ እጋብዘኩም። ቅድሚ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ምፍርራሙን ቅድሚ እቲ ወያነ ረዖኣኦም ከይጠቕለሉ ብእግረይ-ኣውጽእኒ ናብ መቐለ ሃጽ ዝበሉሉ፡ ገና ጎባልል ኮይኖም ናይ ምቕጻል ሕልምታቶም ህያው ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እያ ተጻሒፋ። ኣብቲ ግዜ’ቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ግን ተዛመድቲ ዝኾኑ ኣርእስታት ዝነበረኒ ኣራኣእያ እውን ትገልጽ እያ። ነቶም ከምዚ ቅጽበታዊ ሪት-ለስ ዝገበርኩ ገሮም ዝገልጹ […]

Categories
Uncategorized

ጦብላሕታይ ብዛዕባ ሰሚናር ሚኒስተር ፍትሒ

ኣብቲ ሎሚ ምሸት ብሚኒስተር ፍትሒ፡ ፎዝያ ሃሽም፡ ኣብ ከተማ ስያትል ዝተኻየደ ኣኼባ ተሳቲፈ ነይረ። ዶንጒየ እየ ኣብቲ ኣኼባ መጺአ፡ ዝበዝሕ መግለጺኣን ዝተንከፈቶም ዛዕባታትን ሓሊፎምኒ። ኣብ ሕቶታት ግን ዝተረፈ ኣርእስቲ ነይሩ ክብል ኣይደፍርን። ክሎም እቶም ተቓወምቲ ዘልዕልዎም ኣርእስታት፡ ማለት ንኩነታት ቅዋምን ግዝኣተ ሕግን ዝምልከት፡ ንምውርራስ ወለዶታት ዝምልከት፡ ኩነታት ዶብን ዝምድናና ምስ ኢትዮጵያን፡ ኤርትራውያን ኣውፈርቲ ንምትብባዕ ዝምልከት፡ […]

Categories
Uncategorized

ሓሶትን ስንቅን እና ሓደሩ ይፈኽሱ

ገለ ገለ እዋን ብዙሕ ምርምር ዘየድልዮ ነገር የጋጥም እዩ። ሓሶት እናሓደረ እዩ ዝፈኩስ። እዚ ኣምር እዚ ኣቦታትና ካብ ጥንቲ ኣረጋጊጾሞስ ምስላ ኣውጺኦምሉ፡ “ሓስትን ስንቅን እናሐደሩ ይፈኽሱ” ተባሂሎም። ገለ ገለ ካብቲ ክሳብ ሕጂ ክንብድበድ ዝጸንሐ ኣብ ሕሶት ዝተመስረተ መናፍሕ፦ ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ምስ ተኣወጀ፡ “ኤርትራ ከደት ተሸጠት፡ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ተዋሂባ፡ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምጽዋዕ ተረኪብዋ…ወዘተ። ናይ ኢትዮ-ኤርትራ […]

Categories
Uncategorized

Shaebia hits back hard

Shaebia hits* back hard, and the General is back!! Colorful Independence celebrations—May 24/2019 Remembrance of our martyrs, recommitting ourselves to achieve the ideals for which they had given their precious life—June 20/2019 3. Followed by festivities, marking Sawa’s Jubilee 4. The annual festivals of Eritreans in Diaspora, culminating in the mega gathering of Eritreans in […]

Categories
Uncategorized

ስለምንታይ ወተሃደራዊ ሰልፊ ተዓላሞ ሳዋ ኣካታዒ ኮይኑ?

ደሓን ብዛዕባ ጀጋኑ ደቂ ሳዋ ብዙሕ ክንብል እንዲና፡ ንሎሚ ግን ክትመላለሰኒ ዝቐነየት ነገር ቶግ ዘየብለልኩም። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ሞራል ሰብ ንምስባር ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብቂዑ እዩ። የለን ክበሃል ጸኒሑ። ትማል ኣብ ሳዋ ብተዓላሞ ዝቐረበ ወተሃደራዊ ሰልፊ ግን ነዚ ጽውያ እዚ 180 ድግሪ ገልቢጥዎ ኣሎ። ኣብዚ እዋን ዝንብድበድ ዘሎ ጫውጫውታ ከኣ ውድቀት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዘይኮነስ፡ […]

Categories
Uncategorized

ሃገራዊ ክብርታትና ዋሕስና

እቶም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጉዕዞ ታሪኹ ዘኻዕበቶም ብሓባር ናይ ምውፋርን ብሓባር ናይ ምክልኻልን ልምድታት፡ እቲ ከይተገዳዳዕካ ናይ ምውፋይን ምስዋእን፡ ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ከም ሓደ ህዝብን ሓደ ትርግታን ከም ዝስጉም ገይርዎ። እቶም ዝተኾስኮሱ ሃገራውያን ክብርታት፡ ማለት ከም ፍቕሪ ሃገር፡ ሃገራዊ ሓድነት፡ ንሃገርን ህዝብን ምግልጋልን በጃ ምሕላፍን፡ ርእስኻ ክትክእል ሓርኮትኮት ምባል፡ ኒሕን ተጻውሮን፡ ር/ተኣማንነትን ተስፋን እዮም ነዛ […]

Categories
Uncategorized

ኣብ መሰረታውያን ሃገራዊ ጉዳያት ንዕሰል

ኣብ መሰረታውያን ዝኾነ ጉዳያት ሃገር እንተተፈላሊኻ፡ ብፖሊቲካዊ ፍልልይ ጥራይ ኣይግለጽን። ፖለቲካ ንህልውናን ልኡላውነትን ሃገር ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያት ክፈላልየና ኣይክእልን። ዝፈላልየና ዘሎስ ካብ ፖለቲካ ንላዕሊ እዩ።   ሎሚ፡ እቲ ግጥም፡ ኣብ መንጎ እቶም እዚ ብኽንደይ ክሳራታት ዝተሰብረ ከርዶን ንሓዋሩ በጠስጠስ ኢሉ ኤርትራ ናብ ልምዓት ክትምርሽ ዝጽዕሩን ኣብ መንጎ እቶም ሓሊኾም ዳግም ክቕፍድዋ ዝደልዩን ዝግበር ርብርብ እዩ። […]