ናይ ኤርትራ ዛዕባታት ወይ ኣጀንዳታት መን እዮም ክውስንዎ ዘለዎም?

ናይ ኤርትራ ዛዕባታት ወይ ኣጀንዳታት መን እዮም ክውስንዎ ዘለዎም? ናይህወሓት ነጠፍትን ካድረታትን? ሕጂ ኸኣ “መንግስቲ ኤርትራ ንትግራይ ኣመንግዩ ምስ ኣምሓሩ መታን ክራኸብ ንብሎኮ ኦምሓጀር ከፊቱ” ይብሉና ኣለዉ። ስለምንታይ ኢና ኣብ ዛዕባታትና ወይ ሚድያ ንጥፈታትና ክሳብ ክንዲ እዚ ቦታን ኣቓልቦን ንህቦም? ኤርትራ ከም ናጻ ሃገር ንምኽኑይ ዝኾነ ሕሳባት ዝደለየቶ ብሎኮ ክትከፍትን ክትዓጹን መሰላ ‘ዶ ኣይኮነን?

መንግስቲ ኤርትራ መታን ነቲ ኩነታት ክገልጽ ጸቕጢ ምግባርን ምሕታትን ቅኑዕ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምርብራብ ፖለቲካዊ ቅልስ እንተዘይተጎተትና ጽቡቕ እዩ። ኣብኡ ከይንሰጥም።

ትግራዎት ሽግራቶም ክፈትሑ እንተኾይኖም ንደቡብ ክጥምቱን፡ ጸገማቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክፈትሕዎ ኣለዎም። ናባና ክሰድዎ የብሎምን።

Who should set Eritrean agenda? TPLF activists? The latest allegation against Eritrea unleashed by TPLF pamphleteers is that the Eritrean government has opened the OmHajer entry point in order to have a land connection with the Amhara region, sidelining the Tigray region. Why should we give them space in our discourse? Doesn’t Eritrea have the right to open or close whichever entry port it wants for any reason it deems necessary?

It is correct to demand from the Eritrean government to explain the situation. But we should be careful not to be bogged down in the internal attrition, the squabbles undergoing in Ethiopia. Tigrians should look southward for the threats they perceive; they should deal with their problems in Ethiopia proper. They should not try to export their problems to us.

ማሕሙድ ሳልሕ (MAHMUD SALEH)

From My FB page

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: